ROV& Su altı Görüntüleme

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.projectinblue.com domain adresli internet sitesi ve mobil uygulamalarının sahibi Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi (“Dynamo” veya “Satıcı”) ile www.projectinblue.com domain adresli internet sitesi ve mobil uygulamalarına (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan kullanıcı (“Üye”veya “Alıcı”) arasında, Üye ve Dynamo’nun hangi hak ve yükümlülüklere sahip olduğuna ilişkin koşulların belirlenmesi amacı ile akdedilmiştir. Dynamo ve Üye bundan sonra işbu Sözleşme’de ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.

 1. TANIMLAR

“Alıcı” Platform’dan ürün satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

“Bilgiler” bilgi, belge, görüntü, fotoğraf, veri, metin, elektronik dosyalar ve diğer içeriği ifade eder.

“Çevrimiçi Bilgiler” Dynamo Bilgileri’ni ve Üye Bilgileri’ni ifade eder.

“Dynamo Bilgileri” Platform’da Satıcı’ya ait erişilebilir bulunan bilgileri ifade eder.

“Erişim Bilgileri” Üye tarafından Platform’a erişim için belirlenen kullanıcı kimliği, kullanıcı şifresi, güvenlik detayları ve her türlü diğer medyayı ifade eder.

“Hizmetler” Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Dynamo tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

“Mesafeli Sözleşme” 27.11.2104 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde tanımlandığı şekilde; satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri ifade eder.

“Ticari Elektronik İleti” Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

“Uygulanacak Hukuk” Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan yasaları, yönetmelikleri, düzenlemeleri, ilgili tüm mevzuatı ve kuralları ifade eder.

“Üyeler” Platform’a erişme ve ürün satın alma amacı ile Platform’dan faydalanma hakkını haiz kişileri ifade eder.

“Üye Bilgileri” Platform’da erişilebilir bulunan ve ürün ve hizmetler aracılığı ile sunulan her türlü bilgiyi ifade eder.

“Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ve Fikri-Sınai Haklar ile İlgili Kurallar” Üyeler’in ilettikleri veya Dynamo tarafından yasal olarak elde edilen Üyeler’e ait kişisel verilerin, Dynamo tarafından hangi amaçlarla işleneceği, hangi durumlarda üçüncü kişilere aktarılabileceği gibi konular dahil olmak üzere Dynamo’nun kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikalarını açıkça düzenleyen ve www.projectinblue.com domain adresli internet sitesinden ulaşılabilen metni ifade eder.

“Virüsler” trojans, virüs, worms, veya teknolojik olarak zararlı olabilecek içerikleri ifade eder.

“Zarar” meydana gelen dolaylı veya doğrudan zarar, yükümlülük, maliyet, gider veya kar, gelir, itibar kaybı sonucunu doğran her türlü zararı ifade eder.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • İşbu Sözleşme uyarınca Üyelik sıfatının kazanılabilmesi için, Dynamo’nun sunacağı Ürün ve Hizmetler’den faydalanabilmek amacı ile Üye olmak isteyen kullanıcının, Sözleşme’yi onaylayarak Dynamo tarafından talep edilen bilgileri doğru ve güncel şekilde doldurması ve 18 (on sekiz) yaşından büyük olması gerekmektedir. Başvuru, Dynamo tarafından değerlendirilecek olup onay bildiriminin başvurucuya yapılması ile birlikte kişi Üye sıfatını kazanacak ve işbu Sözleşme ile getirilen hak ve yükümlülüklere tabi olacaktır. Üyelik başvurusunda Dynamo tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması neticesinde ortaya bir zararın gelmesi halinde Üye, doğmuş ve doğacak olan zararlardan bizzat sorumludur.
 • Her bir Üye, Platform’a her erişim sağladığında ve her satın alma işleminde aşağıda belirtilenlerin doğru olduğunu ve olacağını Dynamo’ya ve diğer tüm Üyeler’e beyan eder:
 1. Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini,
 2. Platform dahilinde yaptığı işleme ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
 • Makul bir şekilde bilgi sahibi olması beklenen ve hukuken bağlayıcı yükümlülükler getiren Mesafeli Sözleşme’nin veya işbu Sözleşme’nin icra edilmesini önleyen ve yerine getirilmesini engelleyen hiçbir durum olmadığını,
 1. Platform aracılığı ile yapılacak her bir Mesafeli Sözleşme’ye uygulanacak olan Uygulanacak Hukuk hükümlerini bildiğini, ve
 2. Dynamo’yu, Uygulanacak Hukuk’u ihlal edebilecek herhangi bir duruma sokmayacağını veya böyle bir ihlalde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
 • Her bir Üye, Platform’un kullanım ve erişimi ile bağlantılı olarak Dynamo tarafından zaman zaman istenecek gerekli bilgileri derhal sağlayacaktır.
 • Platform’a Erişim ve Hizmetler belirli güvenlik önlemleri ile korunmaktadır. Üyeler’in Platform ve Ürün ile Hizmetler’e erişebilmesi için kayıt olma esnasında Erişim Bilgileri’nin düzenlenmesi gerekmektedir. Üyeler’in Platform’a girerken kullanacakları kullanıcı adı ve parolalarını güvenli bir şekilde saklama sorumluluğu kendilerine aittir.
 • Erişim Bilgileri’nin, takdiri Dynamo’ya ait olmak üzere uyarı/bildirim gönderilmeden (işbu Sözleşme’nin ihlali veya Platform’un suiistimal edilmesi, manipüle edilmesi veya başka herhangi bir şekilde zarar görmesi halleri dahil fakat bunlar ile sınırlı olmamak üzere) herhangi bir zamanda askıya alınması veya erişimin engellenmesi hakkı saklıdır.
 • Platform’da veya Hizmetler’de mevcut olan herhangi bir unsur (herhangi bir hizmetin kullanılabilirliği veya erişilmesi, Bilgiler, İnternet Sitesi veya Hizmetler aracılığıyla erişilebilen özellikler) Dynamo tarafından bildirim yapılmaksızın tamamen Dynamo’nun takdirinde olacak şekilde değiştirilebilir, askıya alınabilir, iptal edilebilir veya durdurulabilir. Buna ek olarak, bazı Hizmetler’e, Bilgiler’e, özeliklere veya işlevlere sınırlar koyulabilir veya İnternet Sitesi, Hizmetler veya Çevrimiçi Bilgiler’in bölümlerine erişimi sınırlandırılabilir.
 • (a) Erişim Bilgileri’nin ya da herhangi bir güvenlik prosedürünün ortadan kalkması, hatalı kullanılması veya başka biri tarafından öğrenilmesi veya (b) belirtilen talimatlara ve yönergelere uyulmaması durumları bilindiği veya bundan şüphelenildiği takdirde mümkün olan en kısa süre içinde Dynamo bilgilendirilecektir.
 • Üyeler, (a) herhangi bir Virüs’ün bilinerek Platform’a, Hizmetler’e ya da Çevrimiçi Bilgiler’e girmesine izin vermeyecek ya da (b) Hizmetler’i engelleme amacıyla Platform’a veya Hizmetler’e saldırıda bulunmayacak (c) Platform’u veya Hizmetler’i hukuka aykırı şekilde kötüye kullanmayacak, hakaret, müstehcen veya tehdit niteliğinde içerikleri paylaşmayacaktır. İşbu maddenin ihlali cezai sorumluluk teşkil edebilir. Böyle bir ihlal olduğundan şüphelenilmesi halinde bu durum, Dynamo tarafından konu ile ilgili kamu kurumlarına bildirilebilir. Bu takdirde Üyeler’in yetkililerle işbirliği yapması beklenir.
 • (a) Çevrimiçi Bilgileri sistemlerine yüklemeden önce Virüsler bakımından kontrol etme ve tarama ve (b) söz konusu sistemlerin uygun Virüs koruma programı ve yazılımının mevcut olduğundan emin olma sorumluluğu Üyeler’e aittir.
 • Platform’u veya Hizmetler’i kullanırken veya Çevrimiçi Bilgiler’i karşıdan yüklerken veya bunlara erişirken bilgisayar programlarına, verilere, kişiye özel bilgilere, bilgisayar ekipmanına bulaşabilecek Virüsler veya Virüs saldırılarından Dynamo sorumlu değildir.
 • Dynamo, Üye tarafından verilen kişisel bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ve Fikri-Sınai Haklar ile İlgili Kurallar uyarınca işleyeceğini, üçüncü kişilere aktaracağını, Üye’nin talebi olması halinde sileceğini veya imha edeceğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ve Fikri-Sınai Haklar ile İlgili Kurallar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olup işbu Sözleşme sonunda detaylıca tarafınıza sunulmuştur.
 • Üye, ürün satın alarak ve/veya bir hesap oluşturarak Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ve Fikri-Sınai Haklar ile İlgili Kurallar’da belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ve Fikri-Sınai Haklar ile İlgili Kurallar’ı inceleyebilir ve info@projectinblue.com adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.
 • Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Dynamo tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Dynamo söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye, kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
 1. YÜKÜMLÜLÜK VE TAZMİNAT
 • Üyeler’in Madde 4.1’de belirtilen durumlar ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı şekilde uğradığı zararlardan dolayı Dynamo, temsilcileri, yöneticileri, otakları veya çalışanları sorumlu değildir:
 1. Üyeler tarafından veya Üyeler adına Dynamo’ya sağlanmış Üye Bilgileri’nin çarptırılmış veya yanlış olması;
 2. Herhangi bir nedenden dolayı Platform’a, Hizmetler’e veya Çevrimiçi Bilgiler’e Üyeler tarafından erişilememesi veya kullanılamaması;
 • Paltform aracılığıyla Üyeler ile yapılmış olan herhangi bir Mesafeli Sözleşme’ye Uygulanacak Hukuk hükümlerinin uygulanması veya
 1. Üyeler’in eylem ve hareketleri.

Yukarıda anılan zararların sözleşmeden, haksız fiilden, ihmalden, hukuki yükümlülüğün ihlalinden veya bunun dışındaki diğer hallerden doğmuş olması herhangi bir fark yaratmayacaktır.

 • Madde 4.1 kapsamında, doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleşen veya uğranılan zararlardan, söz konusu zararlar öngörülebilir olsun veya olmasın, Dynamo veya temsilcileri, yöneticileri, otakları veya çalışanları hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Üyeler, aşağıda belirtilen durumlar ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı olarak ortaya çıkan zararlara maruz kalan Dynamo’yu, temsilcilerini, yöneticilerini, otaklarını veya çalışanlarını tazmin edecektir:
 1. Üyeler tarafından işbu Sözleşme’nin ihlali halinde;
 2. Uygulanacak Hukuk’un ya da kuralların ihlali halinde;
 • Üyeler’in veya temsilcilerinin, yöneticilerinin veya çalışanlarının Erişim Bilgileri’nin güvenliğini ve gizliliğini sağlayamaması veya Erişim Bilgileri’ni kaybetmesi, ifşa etmesi veya kötüye kullanması;
 1. Üyeler’in birbirleri arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle yöneltilebilecek talepler.
 1. SÖZLEŞMENİN TADİLİ
 • İşbu Sözleşme hükümleri, Dynamo tarafından İnternet Sitesi’nde açık bir şekilde ilan edilerek veya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Üyeler, bu değişikliklere İnternet Sitesi’nin giriş sayfasında mevcut Üyelik Sözleşmesi’nin bulunduğu bağlantılı metin linkinden veya Dynamo tarafından gönderilebilecek e-postadan ulaşabilecektir.
 • Platform ile ilgili değişikliklerin operasyonel kısıtlamalar veya Uygulanacak Hukuk’un değişmesi gibi durumlar nedeniyle olması halinde ve Dynamo tarafından bildirim yapılması makul şekilde elverişli ise, Madde 4.1 çerçevesinde Üyeler’e önceden bildirim yapılacaktır.
 • Yukarıda belirtilenlere halel getirilmeksizin, değişiklerin yapıldığı tarihten sonra Platform ve Ürünler/Hizmetler’in kullanımına ve erişimine devam edilmesi halinde söz konusu değişiklikler Üyeler tarafından kabul edilmiş sayılır.
 1. DEVİR VE YÖNETİMİN DEĞİŞİMİ
 • İşbu Sözleşme uyarınca Dynamo buradaki tüm haklarını, yükümlülüklerini, sorumluluklarını üçüncü kişilere devredebilecektir. Böyle bir devir durumunda Dynamo, tamamen kendi inisiyatifinde olarak, Üyeler’e bildirimde bulunabilir. Söz konusu devrin gerçekleşmesinden sonra Üyeler tarafından Platform’a erişimin devam etmesi veya Hizmetler’in kullanılması söz konusu değişikliğin onaylandığı anlamına gelecektir.
 • Üyeler tarafından, işbu Sözleşme’de düzenlenmiş ve Üyeler’e verilmiş hak veya yükümlülüklerin tamamı ya da bir kısmı üçüncü kişilere temlik edilemez veya herhangi bir şekilde ticareti yapılamaz.
 • Dynamo’nun mevcut ortakları, şimdi veya gelecekte, sahip olduğu payları üçüncü kişilere devredebilir, üçüncü kişilerle ortaklık içerisine girebilir, yatırım alabilir ve Dynamo içerisindeki yönetim yetkilerinin bazılarını veya tamamını üçüncü kişilere serbestçe devredebilir.
 1. GENEL HÜKÜMLER
 • Üyeler, diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’nin ve her bir Mesafeli Sözleşme’nin geçerli ve uygun bir şekilde uygulanması için azami çabayı gösterecektir.
 • Dynamo’nun Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir hak, yetki veya imtiyazdan faydalanmaması ya da faydalanmakta gecikmesi söz konusu taleplerden feragat ettiği şeklinde kabul edilemez ve herhangi bir şekilde tek veya kısmi talep ileri sürülmesi aynı hakka ilişkin diğer bir talep ileri sürme veya ek talepte bulunma hakkını veya diğer hak, yetki ve imtiyazlardan yararlanma hakkını ortadan kaldırmaz. Dynamo’nun Sözleşme’nin herhangi bir koşul, hüküm veya şartından feragat, ileriye yönelik ve sürekli olarak söz konusu koşul, hüküm veya şarttan feragat olarak kabul edilemez ve yorumlanamaz.
 • İşbu Sözleşme’nin bir kısmının veya tamamının geçersiz olması durumunda söz konusu geçersizlik, Sözleşme’nin geri kalan kısmının geçerliliğini etkilemeyecektir
 • Üyeler tarafından kabul edilip onaylanan Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ve Fikri-Sınai Haklar ile İlgili Kurallar, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda işbu Sözleşme ile Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ve Fikri-Sınai Haklar ile İlgili Kurallar Dynamo ile Kullanıcı ve arasında akdedilecek Mesafeli Sözleşmeleri’nin ayrılmaz bir parçası olacaktır.
 • Üyeler, Sözleşme’den doğabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta, Dynamo’nun kendi sunucusunda ve veri tabanında yer alan elektronik ve sistem kayıtlarını, ticari kayıtlarını, defter kayıtlarını, mikro fişleri, mikrofilmleri ve bilgisayar kayıtlarını yasal olarak bağlayıcı, esaslı ve geçerli delil olarak kabul ve beyan ederler. Üyeler işbu hüküm uyarınca Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. Maddesinde belirtilen Delil Sözleşmesi yapmış olduklarını kabul ve beyan ederler.
 1. UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ
 • Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca (kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere) yorumlanacak ve bunlara tabi olacaktır.
 • Sözleşme’den, Platform’dan ya da Ürünler ile Hizmetler’den doğacak uyuşmazlıklarda, ihtilaflarda veya sorunlarda münhasır yargı yetkisi İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerine aittir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

İşbu belge 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca Satıcı’nın Alıcı/Üye’yi, Satıcı’nın Platformu’na Alıcı/Üye tarafından kaydedilen; Kanun kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı/Üye’ye ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, demografik veriler, iletişim numarası ve adresi, mali veriler vb. kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, veri sorumlusunun veya temsilcisinin kimliği, Alıcı/Üye’nin Kanun’un 11. Maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar hususunda bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme amacı ile hazırlanmıştır.

Satıcı, Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi (“Dynamo”) Kanun kapsamında Veri Sorumlusudur. Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi belirtmektedir. Dynamo tarafından atanabilecek Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.projectinblue.com domain adresli İnternet Sitesi’nde bilahare duyurulacaktır.

 • Kişisel Verileri Elde Edilen Kullanıcılar Kimlerdir?

Dynamo ile Sözleşme’yi akdeden Dynamo Üyeleri başta olmak üzere, Dynamo Dijital Kanallarını (İnternet Sitesi, uygulamaları vb.) kullananlar, Dynamo veri tabanında kayıtlı olanlar, ürün satın alanlar, herhangi bir iletişim kanalı ile veya herhangi bir nedenle Dynamo ile iletişime geçenler, Dynamo ile ilişki kuranlar, kartvizit, özgeçmiş, verme vb. yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerin tamamı “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.

 • Kişisel Verilerin Elde Edilme ve İşlenme Yöntemi

Alıcı/Kullanıcılar’ın kişisel verileri Dynamo tarafından doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki farklı yolla elde edilecektir. Doğrudan edinilen kişisel veriler, Alıcı/Kullanıcılar’ın kendi insiyatifleri doğrultusundaki paylaşımları ile birlikte üyelik sözleşmesi, mesafeli sözleşme, anket ve benzeri diğer yollar aracılığı ile Dynamo’ya iletecekleri verilerden oluşmaktadır. Dolaylı olarak edinilen kişisel veriler ise özellikle çerezler dahil belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla elde edilen verileri kapsamaktadır. Alıcı/Kullanıcılar tarafından verilen/edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Dynamo veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır. Alıcı/Kullanıcılar’ın Platform’u kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Satıcı Dynamo’dan bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca online olarak Alıcı/Kullanıcı ile banka arasında gerçekleştirilmekte olup kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Satıcı Dynamo tarafından görülmez ve kaydedilmez.

Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile kişisel veri saklama ve imha politikalarına uygun olmak üzere; Alıcı/Kullanıcılar’ın, Satıcı’nın Platformu’nu ziyaret, alışveriş ve iletişim bilgileri ile diğer her türlü kişisel olan ve/veya olmayan bilgileri, Satıcı Dynamo ve ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve (sosyal medya, ağlar ve online reklam ağı işletmecileri dahil olmak üzere) belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından; Alıcı/Kullanıcılar’ın aldığı/ilgilendiği Ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmesi, bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, her türlü Ürün-Hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, üyelik, satış ve kart işlemleri, bilgilendirmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve Alıcı/Kullanıcılar’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda aşağıda ve kişisel veri mevzuatında öngörülen yöntem ve usuller ile işlenebilecektir. Böylece Alıcı/Kullanıcı’nın kişisel bilgileri, Satıcı Dynamo ve diğer bahsi geçen kuruluşlar ve ilgilerince gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel Ürün/Hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi, gerek ise taraflara veya başkalarına ait her türlü Ürün/Hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile, otomatik olan ve/veya olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içine ve dışına) aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere (Bundan böyle hepsini birlikte ifade etmek üzere “işlenme” veya “işlem(e)” olarak anılacaktır) tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca Alıcı/Kullanıcı’nın izni de talep edilebilecektir.

Alıcı/Kullanıcılar’ın, Satıcı’ya ve her türlü anlaşmalı kuruluşlarına ait fiziki ve e-ticaret mağazaları-reyonları ile içinde yer aldıkları yapıları, Platformlar’ını ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan ve/veya olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) Alıcı/Kullanıcı’nın cihazında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth, beacon ve genel, özel kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen çerçevede anılan kuruluşlarca mevzuatın izin verdiği ölçüde yurt içinde ve dışında işlenebilir, aktarılabilir. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı/Kullanıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı/Kullanıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı/Kullanıcı’ya aittir.

Alıcı/Kullanıcıların Satıcı’nın Platform’undan veya link verilen diğer İnternet Sitelerinden / mobil uygulamalardan / her türlü bildirimlerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Alıcı/Kullanıcılar sorumludurlar. Herhangi bir Alıcı/Kullanıcı’nın hukuki/fiili ehliyet durumunu Satıcı bilemeyeceğinden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme-işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.

Satıcı’nın Platform’undan ulaşılan diğer Platformlar’da Platform kullanıcılara ait gizlilik, güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan Platformlar’dan bilgi kullanımları, keza sitelerin (ve sair dijital platformların) etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri, web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri, önerileri ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi manevi zarar ve kayıplardan Satıcı sorumlu değildir.

 • Çerezler

Çerez, Alıcı/Kullanıcı’nın Dynamo Platformları ziyaretini kaydederek Alıcı/Kullanıcı’ya daha etkin alışveriş olanağı sağlayan uygulamadır. Bunun yanında çerezler; Satıcı Dynamo’nun İnternet Sitesi’ne üyeler tarafından girişi esnasında üye girişi adımlarını kolaylaştırır ve sonraki ziyaret veya kullanımlarında Alıcı/Kullacı’nın tercihine göre üyelik bilgilerini kaydeder, Alıcı/Kullanıcı’ya hangi reklamın ne sıklıkla gösterileceğine karar verir ve reklamların etkinliğini analiz eder. Alıcı/Kullanıcılar çerez uygulaması yolu ile kendilerine ticari, sosyal amaçlı bilgiler yollanmasını, ve genel olarak Platform kullanıcılarına gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya/ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını iletilmesini ve bu uygulama aracılığı ile kendilerine ait kişisel/kişisel olmayan bilgilerin işlenebileceğini kabul etmiş sayılırlar. Platform kullanıcıları istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler.

 • Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Alıcı/Kullanıcı, Satıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurmasını talep edebilir. Alıcı/Kullanıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı/Kullanıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. İşbu hususlar Kanun’un 11. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Anılan düzenleme:

“Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.” demektedir.

Veri Sorumlusuna yapılan başvurular incelenerek Alıcı/Kullanıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır. Talebe ilişkin başvurular Satıcı’ya info@projectinblue.com e-posta adresinden veya 0216 807 09 97 müşteri ilişkileri numarasından yapılabilecektir. Kanun’un 14. maddesi uyarınca başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkını haizdir.

 1. FİKRİ MÜLKİYETE İLİŞKİN HAKLAR

Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi’ne aittir.

Platform’da yer alan tüm Marka ve Logolar sahiplerine aittir; Platform’da yalnızca tanıtım amacıyla kullanılmaktadır.

 1. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

Alıcı/Kullanıcılar’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Alıcı/Kullanıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.