Micro ROV nedir?

Micro – Micro-sınıf ROVler genelde küçük ve hafiftirler. Günümüz micro ROV’si 3 kg’ın altındadır. Dalgıçlara alternatif olarak kullanılırlar. “Su altı drone” olarak da tanımlandıkları olur. projectinblue ürün gamındaki Gladius Mini bu gruba iyi bir örnek olacaktır.

Mini ROV nedir?

Mini – genellikle mini ROVler 15 kilogram ve altındadırlar. Bu kategorideki ROVler de, dalgıçları ikame etmek amacıyla üretilmişlerdir. Tek bir kişi, dışarıdan hiç yardım almadan bir küçük tekne ile ROV sistemini taşıyabilir, kurabilir ve görevi tamamlayabilir. Çoğu micro ve mini sınıf ROV, ‘gözlem sınıfı’ olarak adlandırılır, iş sınıfı ROVler’den farklı olarak bu iki tip ROV su altında müdahale amaçlı kullanılmazlar.

Tipik bir micro/mini ROV 5 beygirden daha küçük bir itici güce sahiptir, bunlardan sadece bir kısmı küçük bir manipülatör (robot kol) kullanır. Bu ROVler sonar ünite barındırabilirler ve hafif sörvey işlerinde kullanılırlar. Sıklıkla 100 metre veya daha sığ derinliklerde dalış gerçekleştirilir.

ROV Hizmetleri verdiğimiz, projectinblue envanterindeki iBubble Explorer ve Fransız Notilo Plus’ın alameti farikası Seasam Su altı Droneları, ROV eklentileriyle bu gruba dahil edebileceğimiz yüksek kabiliyetli iki su altı robotu olabilir.

ROV ile Yapılabilecekler

Her iki sınıf ROV de su altı inceleme ve sörvey operasyonları için değerli araçlardır. Bu su altı robotlarıyla yapılabilecekler şöyledir:

 • Arama, Kurtarma
 • Sualtı boru ve kablo kontrolleri
 • Köprü ayağı kontrolleri
 • Su altı örnek toplama
 • Batık kurtarmak
 • Sualtı naaş ve delil çıkartma
 • Çevresel araştırmalar
 • Batık objelerin araştırılması (gemi, batıklar, uçaklar vb.)
 • Sualtı güç istasyonları, Hidroelektrik ve nükleaer santraller
 • Su rezervuarları, baraj kapakları ve su setleri incelemeleri
 • Balık, yengeç ve su yüzeyi araştırmaları
 • Zebra midyeleri ve temizlenmesi
 • Arkeoloji çalışmaları
 • Sualtı haritalama ve doğrulama
 • Belgesel çekimi
 • Su parkları
 • Korozyon ve katodik ölçümler
 • Sualtı olay yeri inceleme
 • Gemi teknesi, pervanesi ve yönlendirme ekipmanı incelemesi
 • Dalgıç gözlemle ve destek elemanı olarak görev icrası

Yorum Yapın