Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi Üyelik ve Rıza Beyan Formu

Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi’ne (“Dynamo”) ait www.projectinblue.com domain adresli internet sitesine ve mobil uygulamalarına (“Platform”) üye olmak isteyen kullanıcı (“Üye”) aşağıdaki koşulları kabul eder.

 • Üye; Platform kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollarla edinilen mevcut ve/veya yeni kişisel bilgilerinin (Alışveriş bilgisi, isim, soy isim, rumuz, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, ilgi alanları, zevk ve beğenileri gibi) ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgisinin, kişisel olmayan bilgilerinin, Platform kapsamında mal ve hizmetlerini tanıtmak, üyelerini tanımak ve iletişimini arttırmak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, üye kaydetmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere toplanmasına, veri kayıt sisteminde muhafaza edilmesine, sayılan amaçlarla Dynamo ve ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve (sosyal medya, ağlar ve online reklam ağı işletmecileri dahil olmak üzere) belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar ile yurtiçinde ve yurtdışında ilgili yasal mevzuatın öngördüğü azami süreleri aşmamak üzere paylaşılmasına ve işlenmesine izin verir. Bu bilgileri kullanacak olan kişi ve kurumlar Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ve Fikri-Sınai Haklar ile ilgili kurallar gereğince yalnızca belirtilen eylem için Üye bilgilerine ulaşabilecektir.
 • Dynamo, Üyelere verilerini, kişisel bilgilerini kar amacıyla satmayacağı hususunu teyit eder. Üye bilgilerini sadece işbu Dynamo Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi Üyelik ve Rıza Beyan Formu’nda belirtilen şekilde ve amaçlar için kullanacağını, Üyenin iznine (onayına, rızasına) ve kanunlara aykırı şekilde hareket etmeyeceğini taahhüt eder.
 • Üye, Dynamo veri tabanında kayıtlı bilgileri hakkında sorgulama yapmak, kişisel bilgilerini düzeltmek/güncellemek ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini info@projectinblue.com e-posta adresi ve/veya +90 216 807 0997 müşteri ilişkileri numarası vasıtasıyla iletebilir.
 • Platform kapsamında Üyenin internet deneyimini geliştirmek gibi çeşitli amaçlarla çerez (cookie) adı verilen teknik iletişim dosyaları (sabit sürücü yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktadır. Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, işbu formda belirlenen amaçlarla Platform ortakları ile paylaşılabilecektir. Üye, www.projectinblue.com domain adlı internet sitesinden ve/veya tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihlerini ayarlayabilir ve yö
 • Üye, Platform’dan faydalanması için kendisine verilen kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve/veya Platform’dan yararlanmak için oluşturduğu bilgiyi başkasına vermemeyi, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Platform’un suistimal edildiği, beyan ettiği bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı/eksik olduğu tespit edilirse ya da kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kalmak şartı ile silinmesini talep ederse üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılabileceğini veya diğer tedbirlerin uygulanabileceğini, bu kapsamda mevcut kişisel verilerinin Dynamo tarafından anonim hale getirilebileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, bu konularda doğabilecek ihtilaflardan tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder.
 • Bir üyenin, bu Platform’a ait aynı üyelik bilgileri ile kayıtlı birden fazla üyelik tespit edilirse, bu kayıtlar ilgili üye adına birleştirilir. Bir üyenin tek bir kaydı olabilir.
 • Üye, Platform’a üye olduğu esnada 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder.
 • Dynamo, Üye bilgilerini ad-soyad bilgilerini içermeyecek şekilde iş ortakları (yatırımcıları dahil), basın gibi üçüncü şahıslar ile paylaşabilir.
 • Dynamo’nun devri, bir başka şirket ile birleşmesi ve/veya unvan değişikliği hallerinde de bu koşullar geçerlidir
 • Dynamo’nun Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ve Fikri-Sınai Haklar ile İlgili Kuralları www.projectinblue.com domain adresli internet sitesinde veya üyelik sözleşmesi ile mesafeli satış sözleşmesinde yer almaktadır. Üye, daha detaylı bilgiye sahip olmak amacı ile bunlara başvurabilir.
 • Dynamo, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu kılınan durumlar da dahil olmak üzere muhtelif zamanlarda işbu Üyelik ve Rıza Beyan formunda değişiklik yapabilecek olup Üye, yapılan değişiklikleri www.projectinblue.com domain adresli internet sitesinden takip edebilecektir.